12/18/17

Försörjning – en vital del av totalförsvaret

Våren 202X lämnar den ryske ambassadören i Stockholm en note till regeringen där man kräver att Sverige skall säga upp sina avtal med USA och Nato; inga förband från dessa får passera svenskt territorium inklusive luft- och sjöterritorium. Om inte Sverige efterkommer denna begäran kommer Sverige att placeras i karantän (jämför Kubakrisen 1962!); inga handelsfartyg får anlöpa svenska hamnar och dessa kommer dessutom att mineras. Öresundsbron spärras genom sabotage. Sverige säger nej.

Utländska handelsfartyg väljer att inte anlöpa svenska hamnar bl.a. eftersom försäkringspremierna blir för höga. Tack vare att regeringen utnyttjar förfogandelagen fortsätter de fåtaliga svenskflaggade fartygen att gå mot svenska hamnar. Men först måste minröjning ske.  Den lilla och åldrande svenska flotta som ännu är kvar kan till nöds hålla en hamn minröjd och eskortera fartygen till och från hamnarna till denna. Utan moderna luftvärnsrobotar m.m. är förmågan dock inte trovärdig. Maten tar nu snart slut i livsmedelsbutikerna. För de boende på Gotland, inklusive där stationerad militär, står svälten för dörren inom en vecka.

Continue reading

12/18/17

Köpet av Patriot. Några tankar

Något överraskande har Sverige beslutat att köpa ett stort, kvalificerat luftvärnssystem. Det är naturligtvis bra eftersom Sverige saknat ett system för bekämpning av ballistiska robotar och kryssningsdito.

Det finns, har jag förstått, de som hävdar att köpet skulle uppfattas som provocerande av Ryssland. Men en liten stat med en av Europas lägsta försvarsbudgetar kan naturligtvis inte provocera en stormakt. Det är säkert så att Ryssland inte gillar köpet – det minskar den ryska handlingsfriheten gentemot oss. Ryssland uppfattar säkert också att Sverige härmed ännu tydligare blivit en de facto allierad till USA. Men i detta avseende är köpet inte något kvalitativt nytt; Sverige har sedan länge haft ett nära samarbete med USA.

Continue reading

11/28/17

Nordområdet som ett maritimt framtidsområde

The Arctic Ocean is a place of both promise and peril, as well as mystery.[1]

Havet[2]

Norra ishavet är en del av Oceanen som, tillsammans med randhaven, täcker 71% av jordens yta. Innan vi börjar diskutera Norra ishavet specifikt finns det därför anledning att ge en allmän bild av Oceanen.

50% av det syre vi andas kommer från havet. Liksom på land beror detta på fotosyntes men i havet är det plankton, så kallade fytoplankton eller växtplankton, som står för denna. Växtplankton utgör också basen i den näringskedja där vi själva står högst upp.

Continue reading

11/28/17

Kärnvapen eller inte?

Den sjunde juli antog FN ett förbud mot kärnvapen som öppnades för ratificering den 20 september. ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) har som bekant tilldelats årets fredspris för sin roll i denna överenskommelse.

De flesta europeiska staterna har inte skrivit på. De som har skrivit på är: Cypern, Irland, Lichtenstein, Malta, San Marino, Schweiz, Sverige och Österrike. Inget av dessa är med i Nato; inget har kärnvapen.

Frågan är: skall Sverige ratificera avtalet? Svaret är nej!

Continue reading

11/28/17

Luftförsvar och fartyg

I samband med övningen Aurora 2017 avslöjades att Sverige överväger att köpa långräckviddiga luftvärnsrobotar antingen av typen Patriot, från USA, eller SAMP/T från Frankrike. Detta skulle då bli en senkommen ersättare till det i förtid avvecklade Bloodhound-systemet. Vad som inte har avslöjats är vilka planer regeringen har för att förnya och förstärka vår förmåga till sjöss. Våra ytstridsfartyg är alldeles för få och är på väg att bli föråldrade (naturligtvis behövs det också mer personal men detta ligger utanför denna artikel). Nästa generation ytstridsfartyg måste beställas med det snaraste!

Här verkar föreligga ett svårt fall av konkurrens. Men tänk om man i stället kunde skapa synergi mellan dessa två projekt!

Continue reading

11/28/17

Les détroits de la mer Baltique

« Je ne crois pas qu’il y ait une île plus importante ailleurs [que l’île Gotland]. »[1]

Pendant la Guerre Froide, la péninsule Nordique fut vu comme une grande obstacle pour le déploiement de la Flotte Rouge vers l’Atlantique. En cas de guerre, il aurait fallu soit contourner le cap Nord soit – ou plutôt aussi – forcer les détroits de la mer Baltique. Cette situation stratégique eut comme conséquence que l’Europe du Nord fut une zone stratégique très importante. L’océan Arctique constitua aussi « le bastion » où les SNLE soviétiques purent se déployer en sécurité relative.

Aujourd’hui, la situation stratégique est tout autre – ou peut-être pas ?

Continue reading

09/1/17

Strategiskt självmål

(KKrVA blogg 1/9)

Tyvärr saknas det inte ämnen att ta upp i denna blogg. Ett axplock på tänkbara ämnen följer nedan.

Gällande försvarsbeslut har mål som är allt för lågt satta men det är ändå ofinansierat. När S + C + M kom överens härförleden så nöjde man sig som vanligt med att besluta om att underfinansiering fortfarande skall gälla – om än i mindre grad – men – också som vanligt – talade man bara i monetära termer. Vad är det man vill att försvaret inte skall göra?

Eftersom vår finansminister har annonserat att det finns 40 miljarder att spendera på reformer så kunde man tänkt sig att försvarsbeslutet 2015 skulle finansieras fullt ut. Det hade dessutom varit lämpligt att stärka detta beslut. Nu är signalen ”vi kan stärka försvaret men vi vill inte” – underförstått: ”vi blir räddade av USA/Nato”. Continue reading

08/6/17

LA POLITIQUE, L’ETAT ET LA GUERRE

François GÉRÉ et Lars WEDIN
LA POLITIQUE, L’ETAT ET LA GUERRE

Ce livre sera publié début automne 2017.
Voici une présentation synoptique
Nous définissons la stratégie comme un savoir-faire finalisé par des mobiles idéologiques susceptible d’utiliser la violence armée organisée pour atteindre ses objectifs. Ce livre examine les relations de la guerre (le couple homme-arme) avec l’Etat, la société, la culture et l’information (chapitre 1 et 2). Après avoir récapitulé la tradition et dressé un état des lieux de chacune de ces notions (chapitre 3), nous considérons les évolutions en cours et anticipons dans un esprit prospectif les situations susceptibles d’en résulter, recherchant constantes probables et ruptures possibles. La guerre en elle-même fait l’objet des chapitres 5 et 6, réservant le chapitre 7 à la stratégie nucléaire et aux scénarios concevables d’une guerre nucléaire future. A chaque fois, c’est l’occasion de réexaminer les conceptions traditionnellement établies, d’évaluer la pertinence des anciens concepts créés, il y a parfois fort longtemps, dans des environnements totalement différents par quelques grands auteurs trop souvent rabâchés par des esprits hâtifs jusqu’à l’étourderie et peu critiques jusqu’à la servilité. Cherchant à remettre à leur juste place les Sun Zi et les Clausewitz, nous avons également voulu réorienter « l’occidentalo-centrisme » de la stratégie en faisant leur part à l’Afrique et à l’Asie, en interrogeant les pluralismes culturels et la diversité des sociétés humaines. Nous examinons bien sûr le nivellement technologique qui conduit à acquérir des systèmes d’armes sensiblement identiques dans les différents domaines, terre, mer…cyberespace (chapitre 8). Mais, la manière dont ils sont employés présente de considérables différences. Dans les chapitres consacrés aux guerriers du futur et à l’économie générale de la guerre (chapitre 9 et 10), nous montrons l’existence d’une séparation à la fois matérielle et anthropologique entre les sociétés occidentales et les autres pour qui la valeur de la relation entre vie et mort, entre dépense et épargne, loin de se rejoindre par l’effet d’une mondialisation en vérité toute relative ne cessent, au contraire, de diverger. Enfin, nous proposons le concept de « transition stratégique » pour décrire la relation dialectique entre permanence et adaptation des grands principes de la stratégie. Nous concluons au chapitre 11 en rappelant que :
« La guerre restera, en nature, ce qu’elle fut mais elle est appelée à prendre d’autres formes. Ses grandes fonctions (agression, protection, mobilité, logistique,etc..) demeureront mais l’importance de chacune est appelée à évoluer. Information, communication et liaison prendront une place prépondérante obéissant ainsi à la loi d’évolution des fonctions stratégiques. En dépit du mythe actif de la guerre rationnelle, la passion et l’hostilité continueront à jouer un rôle déterminant. La guerre ne sera jamais ni pure raison, ni pure abstraction. »

 

*************

06/18/17

Book Review for Corbett Centre Website

A fantastic review of my Maritime Strategies for the XXI Century. The Contribution of Admiral Castex:

https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/dsd/research/researchcentres/strategyandpolicy/corbett/publications/corbett-book-review.aspx

Academics working in the strategic studies and professional military fields are always beseeching their students actually to read the great works of maritime strategy rather than short summaries or books by other people who simply say what the great men said. But those same academics have a real problem when it comes to Raoul Castex (1878-1968) and his Theories Strategiques. For a start Castex’s thinking  expands over no less than five big volumes, with two more of appendices and indexes covering some 3000 pages in all. Secondly, he writes in his own  language, French, and sadly that tends to deter many Anglo-Saxons, not least because the French is mellifluous and on the self-indulgent side. Thirdly, Castex wrote his volumes over several decades and his ideas not unnaturally tended to shift over time.

Continue reading