12/18/17

Försörjning – en vital del av totalförsvaret

Våren 202X lämnar den ryske ambassadören i Stockholm en note till regeringen där man kräver att Sverige skall säga upp sina avtal med USA och Nato; inga förband från dessa får passera svenskt territorium inklusive luft- och sjöterritorium. Om inte Sverige efterkommer denna begäran kommer Sverige att placeras i karantän (jämför Kubakrisen 1962!); inga handelsfartyg får anlöpa svenska hamnar och dessa kommer dessutom att mineras. Öresundsbron spärras genom sabotage. Sverige säger nej.

Utländska handelsfartyg väljer att inte anlöpa svenska hamnar bl.a. eftersom försäkringspremierna blir för höga. Tack vare att regeringen utnyttjar förfogandelagen fortsätter de fåtaliga svenskflaggade fartygen att gå mot svenska hamnar. Men först måste minröjning ske.  Den lilla och åldrande svenska flotta som ännu är kvar kan till nöds hålla en hamn minröjd och eskortera fartygen till och från hamnarna till denna. Utan moderna luftvärnsrobotar m.m. är förmågan dock inte trovärdig. Maten tar nu snart slut i livsmedelsbutikerna. För de boende på Gotland, inklusive där stationerad militär, står svälten för dörren inom en vecka.

Continue reading

12/18/17

Köpet av Patriot. Några tankar

Något överraskande har Sverige beslutat att köpa ett stort, kvalificerat luftvärnssystem. Det är naturligtvis bra eftersom Sverige saknat ett system för bekämpning av ballistiska robotar och kryssningsdito.

Det finns, har jag förstått, de som hävdar att köpet skulle uppfattas som provocerande av Ryssland. Men en liten stat med en av Europas lägsta försvarsbudgetar kan naturligtvis inte provocera en stormakt. Det är säkert så att Ryssland inte gillar köpet – det minskar den ryska handlingsfriheten gentemot oss. Ryssland uppfattar säkert också att Sverige härmed ännu tydligare blivit en de facto allierad till USA. Men i detta avseende är köpet inte något kvalitativt nytt; Sverige har sedan länge haft ett nära samarbete med USA.

Continue reading

11/28/17

Nordområdet som ett maritimt framtidsområde

The Arctic Ocean is a place of both promise and peril, as well as mystery.[1]

Havet[2]

Norra ishavet är en del av Oceanen som, tillsammans med randhaven, täcker 71% av jordens yta. Innan vi börjar diskutera Norra ishavet specifikt finns det därför anledning att ge en allmän bild av Oceanen.

50% av det syre vi andas kommer från havet. Liksom på land beror detta på fotosyntes men i havet är det plankton, så kallade fytoplankton eller växtplankton, som står för denna. Växtplankton utgör också basen i den näringskedja där vi själva står högst upp.

Continue reading

11/28/17

Kärnvapen eller inte?

Den sjunde juli antog FN ett förbud mot kärnvapen som öppnades för ratificering den 20 september. ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) har som bekant tilldelats årets fredspris för sin roll i denna överenskommelse.

De flesta europeiska staterna har inte skrivit på. De som har skrivit på är: Cypern, Irland, Lichtenstein, Malta, San Marino, Schweiz, Sverige och Österrike. Inget av dessa är med i Nato; inget har kärnvapen.

Frågan är: skall Sverige ratificera avtalet? Svaret är nej!

Continue reading

11/28/17

Luftförsvar och fartyg

I samband med övningen Aurora 2017 avslöjades att Sverige överväger att köpa långräckviddiga luftvärnsrobotar antingen av typen Patriot, från USA, eller SAMP/T från Frankrike. Detta skulle då bli en senkommen ersättare till det i förtid avvecklade Bloodhound-systemet. Vad som inte har avslöjats är vilka planer regeringen har för att förnya och förstärka vår förmåga till sjöss. Våra ytstridsfartyg är alldeles för få och är på väg att bli föråldrade (naturligtvis behövs det också mer personal men detta ligger utanför denna artikel). Nästa generation ytstridsfartyg måste beställas med det snaraste!

Här verkar föreligga ett svårt fall av konkurrens. Men tänk om man i stället kunde skapa synergi mellan dessa två projekt!

Continue reading

11/28/17

Les détroits de la mer Baltique

« Je ne crois pas qu’il y ait une île plus importante ailleurs [que l’île Gotland]. »[1]

Pendant la Guerre Froide, la péninsule Nordique fut vu comme une grande obstacle pour le déploiement de la Flotte Rouge vers l’Atlantique. En cas de guerre, il aurait fallu soit contourner le cap Nord soit – ou plutôt aussi – forcer les détroits de la mer Baltique. Cette situation stratégique eut comme conséquence que l’Europe du Nord fut une zone stratégique très importante. L’océan Arctique constitua aussi « le bastion » où les SNLE soviétiques purent se déployer en sécurité relative.

Aujourd’hui, la situation stratégique est tout autre – ou peut-être pas ?

Continue reading